Welcome,

Search Jobs

Hold CTRL to choose multiple sectors (up to 3)

OR

Hold CTRL to choose multiple sectors (up to 3)

Finance Intern job in Kraków

  • Show me jobs like this one
  • More jobs from this recruiter
  • Email this job to a friend
  • Print this job
Job Ref:  018152
Employer:  Hitachi
Country:  Poland
City:  Kraków
Address: 
07/10/2016 00:06
DZIAŁ: Order To Cash
ZESPÓŁ: Dział przychodów (Europe, Middle East &)
i AMER (US, Kanada)
OPIEKUN/MENTOR: Lider zespołu przychodów/ Starszy Specjalista ds. przychodów

EDUKACJA - MINIMALNE WYMAGANIA:
Język angielski - swobodny w piśmie (poprawna gramatyka) i komunikatywny
Excel - na poziomie średnio zaawansowanym (poziom zaawansowany i/lub VBA byłoby dużym atutem)
Pakiet MS Office (w tym Outlook byłby atutem)
Podstawowa wiedza ekonomiczna (rachunkowość, ekonomia, przedsiębiorczość)


W RAMACH PROGRAMU PRAKTYK OFEROWANE BĘDĄ SZKOLENIA W ZAKRESIE:

1, 2, 3,4 MIESIĄC:

1. Praca z zespołem przychodów regionu AMER - tworzenie usług serwisowych w systemie księgowym Oracle oraz zamówień (PO). Wprowadzenie do Oracle (systemu księgowego) oraz do Changepoint (system ds. monitorowania usług). W ramach Oracle praca na modułach: 'Księgowość Projektów' (OPA) oraz 'Zamówienia' (US Requisitions)

2. Praca z zespołem przychodów, region EMEA and AMER: codzienne obowiązki w zakresie rozpoznania przychodów z wszystkich typów transakcji oraz uaktualniana danych w systemie raportowym. Wprowadzenie do kolejnych modułów Oracle 'Przychody' (Revenue) oraz 'Księga Główna' (GL), do Insight (systemu sprzedażowego) i Aries (system raportingowy).

3. Praca z zespołem przychodów region EMEA and AMER w zakresie przygotowywania manualnych poleceń księgowania, wprowadzenie do kont przychodowych i kosztowych, przygotowanie dokumentacji wspierającej manualne polecenia księgowania. Praca na Oracle oraz MS Excel.

4. Praca z zespołem przychodów region EMEA and AMER w zakresie przygotowania uzgodnień prostych kont przychodowych, wprowadzenie do tematyki uzgodnienia kont, raportowania, ryzyk. Praca na Oracle oraz MS Excel. Kontakt z innymi działami w SSC Krakow i w krajach EMEA and AMER.

5,6. MIESIĄC:
Wsparcie całego zespołu w codziennych obowiązkach. Samodzielna praca na księdze Oracle Revenue, GL oraz systemie Insight. Przykładowa współpraca z szerszym zespołem - całego OTC, wsparcie przy codziennych obowiązkach oraz testach i nowych inicjatywach zespołu Przychodów. Udział w telekonferencjach zagranicznych, dla zdobywania doświadczenia.

PRZYKŁADOWE ZADANIA/OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA/STAŻYSTY:
Tworzenie projektów związanych z usługami w Oracle, tworzenie zamówień dla usługodawców,, monitorowanie od momentu konfiguracji zamówienia w systemie aż do poprawnego rozpoznania przychodu, naprawa ewentualnych błędów na poziomie transakcji systemowej. Tworzenie manualnych poleceń księgowania, uzgadnianie kont odroczonego przychodu o niskich saldach, analiza ruchów na kontach, identyfikowanie ryzyka i przestarzałych wejść na kontach i informowanie o nich przełożonych, tworzenie narzędzi używanych do raportowania oraz uzgadniania kont bilansowych.

GODZINY PRACY/WYMIAR CZASU PRACY: 8-16 / 8 godzin dziennie. Zamknięcie - dłużej (nadgodziny)

Qualifications:
KOMPETENCJE - MINIMALNE WYMAGANIA:
Dobre umiejętności organizacyjne, dokładność, sumienność, zarządzanie własnym czasem, otwarta komunikacja, budowanie relacji z innymi
Copyright © Rengineeringjobs.com Job Board 2011  | Powered by JobMount Job Board Software